Tredje kvartalet 2005

Tredje kvartalet 2005

Med en försäljning på 53 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 4 miljarder var det här vårt bästa tredje kvartal hittills. Samtliga affärsområden bidrog med lönsamhetsförbättringar, vilket är mycket glädjande.

Bakom resultatet står hög global efterfrågan, högt kapacitetsutnyttjande och goda arbetsinsatser i förbättringsarbetet runt om i koncernen. Många medarbetare har all anledning att vara stolta över den fina utvecklingen.

Dokument