Årsredovisning 2005

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 7 mars 2006.
Årsredovisning 2005

Efterfrågan var god på i stort sett alla stora marknader under 2005. Med en försäljning på 231 miljarder kronor och ett rörelseresultat på drygt 18 miljarder slog Volvokoncernen alla tidigare rekord. Koncernens rörelsemarginal steg från 7,3 till 7,9 procent.

Documents