Tredje kvartalet 2006

Tredje kvartalet 2006

Under det tredje kvartalet var efterfrågan starkare än förväntat i Europa och fortsatt hög i Nordamerika. Koncernen ökade försäljningen med nio procent och förbättrade återigen lönsamheten jämfört med föregående år. Med en rörelsemarginal på 9,3 procent efter nio månader ligger vi på en historisk rekordnivå.

Det är också koncernens strukturellt högre lönsamhet som ligger till grund för styrelsens beslut i tredje kvartalet att höja koncernens finansiella mål.

Presskonferens
Webbsändning

Telefonkonferens för analytiker
Webbsändning

Dokument