Andra kvartalet 2008

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2008 publicerades den 23 juli 2008
Andra kvartalet 2008

Ett starkt andra kvartal

Volvokoncernens starka tillväxt fortsatte under det andra kvartalet 2008 samtidigt som rörelseresultatet förbättrades och nådde sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal. Volvokoncernens nettoomsättning steg med 13% till 80,4 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrades med 17% till 7,2 miljarder kronor och rörelsemarginalen steg till 8,9% tack vare en god utveckling i lastbilsaffären, för våra anläggningsmaskiner och i Volvo Penta. Avkastningen på eget kapital nådde drygt 20%.

Presskonferens
Webbsändning

Analytikerkonferens 
Webbsändning

Dokument