Hållbarhetsrapport 2007

Volvokoncernens hållbarhetsrapport var publicerad den 20 maj 2008.
Hållbarhetsrapport 2007

Hållbar utveckling är en del av Volvokoncernens dagliga verksamhet. Vi har integrerat långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala mål i vår strategi. Vi fokuserar på frågor där vi kan göra störst nytta och på lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.

Pressmeddelande 2008-05-20

Dokument