Tredje kvartalet 2008

Volvokoncernens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2008 publicerades den 24 oktober 2008
Tredje kvartalet 2008

Efter ett första och andra kvartal med rekordtillväxt och rekordvinster bromsade försäljningstillväxten in mycket snabbare än väntat under det tredje kvartalet, vilket syns i resultatet. Konjunkturnedgången har avsevärt förstärkts av den globala finansiella krisen. Den viktiga europeiska marknaden har försvagats kraftigt samtidigt som den låga efterfrågan i Nordamerika och Japan består. Vi ser också tecken på att konjunkturen försvagas även i övriga delar av världen. I och med att inbromsningen skett så hastigt har vi inte hunnit med att minska våra kostnader i samma takt, men runt om i koncernen arbetas det för närvarande hårt med att anpassa verksamheten efter marknadsläget och med att motverka effekterna av ökande materialkostnader.

-Leif Johansson, CEO

Presskonferens
Webbsändning

Analytikerkonferens
Webbsändning

Dokument