Första kvartalet 2010

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2010 publicerades den 23 april 2010
Första kvartalet 2010

Fokus på produktivitet och kapitaleffektivitet

Under det första kvartalet 2010 uppgick Volvokoncernens försäljning till 58,6 miljarder kronor, vilket justerat för förändrade valutakurser var en ökning med 12% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 2,8 miljarder kronor jämfört med förlusten på 4,5 miljarder kronor det första kvartalet föregående år.

Leif Johansson, VD och koncernchef 

Presskonferens

Telefonkonferens för investerare och analytiker

Documents