Årsredovisning 2009

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 17 mars 2010.
Årsredovisning 2009

2009 var ett mycket dramatiskt år – det präglades av omfattande åtgärder för att snabbt anpassa verksamheten till den exceptionellt kraftiga nedgången på de flesta av våra marknader och av ett intensivt arbete med att ställa om koncernens kostnader till en ny nivå i linje med den minskade efterfrågan.

 

- Leif Johansson, VD och koncernchef -

 

Documents