Världsutställningen Expo 2010

2010 års Världsutställning Expo kommer att hållas i Shanghai
Volvo sign - generic image

Alfa Laval, Atlas Copco, Sandvik, AB SKF, Trelleborg AB och AB Volvo kommer att träffa investerare i Shanghai den 10-12 maj 2010. Evenemanget kommer att hållas i anslutning till Världsutställningen  Expo. Detta är ett gemensamt evenemang av ovan angivna bolag vilka kommer att fokusera på strategier i Asien och Kina.

Världsutställningen Expo 2010

För ytterligare information kontakta:

Lena Olsson 
Investor Relations, AB Volvo 
Tel + 46 31 66 10 67 
E-post lena.i.olsson@volvo.com

Dokument