Första kvartalet 2011

Volvokoncernens kvartalsrapport över det första kvartalet publicerades den 27 april 2011
Första kvartalet 2011

Stark försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet det första kvartalet

Under det första kvartalet 2011 hade Volvokoncernen en stark försäljningstillväxt och en avsevärt förbättrad lönsamhet. Försäljningen uppgick till 72 miljarder kronor, vilket var en ökning med 22% jämfört med det första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 6,5 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 9,1%..

 - Leif Johansson, VD och koncernchef -

Presskonferens

Telefonkonferens för investerare och analytiker

Documents