Andra kvartalet 2012

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2012 publicerades den 24 juli kl 07.20
Andra kvartalet 2012

Nettoomsättningen steg till 83,9 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 8,7%

Volvokoncernens försäljning fortsatte att växa under det andra kvartalet. Nettoomsättningen steg med 6% till 83,9 miljarder kronor – den högsta försäljningen hittills för ett andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskatte-reduktion i Brasilien. Rörelsemarginalen på 8,7% är något lägre än samma kvartal föregående år, framför allt beroende på en förändrad marknadsmix.

- Olof Persson, VD och koncernchef - 

Presskonferens
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00  på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen  webbsändes.
Gå till webbsändningen.

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen webbsändes.
Gå till webbsändningen.

Documents