Hållbarhetsrapport 2012

Volvokoncernens hållbarhetsrapport publicerades 27 mars 2013.
Hållbarhetsrapport 2012

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling genom att leverera långsiktig lönsamhet och värde. Detta är en kombination av att ta ansvar och värna om våra värden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvokoncernens CSR-arbete är vår väg mot en hållbar utveckling.

Documents