Första kvartalet 2014

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2014 publicerades den 25 april 2014 kl. 07.20
Första kvartalet 2014

Ökade volymer och operativa förbättringar

Under det första kvartalet 2014 fortsatte efterfrågan på Volvokoncernens produkter sin gradvisa förbättring i de mogna ekonomierna i Nordamerika, västra Europa och Japan medan tillväxtekonomierna i Sydamerika och Asien hade en svagare efterfrågan. Nettoomsättningen steg med 13% till 65,6 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljarder kronor exklusive omstruktureringskostnader, motsvarande en marginal på 3,9%. De åtgärder som genomförs för att höja koncernens lönsamhet löper enligt plan och börjar få en positiv påverkan på bruttomarginalen och kostnaderna, men det återstår mer arbete att göra på kostnadssidan och det är koncernens huvudfokus för 2014. 

- Olof Persson VD och koncernchef -


Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
Gå till webbsändningen.


Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30
Gå till webbsändningen.

Dokument