Andra kvartalet 2014

Volvokoncernens rapport för de första sex månaderna 2014 publicerades den 18 juli 2014 kl 07.20
Andra kvartalet 2014

Tillväxt på de mogna marknaderna medan tillväxtmarknaderna minskat

När vi summerar marknadsutvecklingen under andra kvartalet och börjar med lastbilsverksamheten kan vi konstatera att vår verksamhet i Nordamerika och Japan haft en positiv utveckling vad gäller marknadsandelar, volymer och kapacitetsutnyttjande. Efter det svaga första kvartalet återhämtade sig den europeiska marknaden successivt under det andra kvartalet, men förbättringen kom igång något senare än vad vi räknat med. Under kvartalet utvecklades den brasilianska marknaden som vi förväntat oss med en minskad orderingång och försäljning. När det gäller Anläggningsmaskiner har det andra kvartalet präglats av en betydande inbromsning på den kinesiska marknaden. Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 72,6 miljarder kronor (72,8). Rörelseresultatet det andra kvartalet uppgick till 4 325 Mkr (3 279) exklusive omstruktureringskostnader på 762 Mkr (16). Rörelseresultatet innehåller en positiv effekt på totalt 1 041 Mkr från en realisationsvinst från försäljningen av kommersiella fastigheter och upplösningen av en reservering för Volvo Rents.

- Olof Persson VD och koncernchef -


Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presentation av rapporten webbsändes kl 09.00 följt av en frågestund. Gå till webbsändningen.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 14.30
Telefonkonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen.

Repris:
+46 8 50556473
Konferens Referens: 352540#

Dokument