Årsredovisning 2014

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 11 mars 2015.
Elektrisk hybrid på busshållsplatsen | Volvo Group

Efter den mest omfattande produktförnyelsen i Volvokoncernens historia, som inleddes hösten 2012 och kulminerade under 2013, var fokus under 2014 inriktat mot att genomföra åtgärder som stärker vår interna effektivitet och sänker koncernens kostnader.

- Olof Persson VD och koncernchef -

Documents