Student Career Event i Lundby

Är du student vid Chalmers Tekniska Högskola eller Handelshögskolan vid Göteborgs universitet? Är du intresserad av en internationell karriär i en global, världsledande verksamhet?
Studentevent i Lundby

Volvo Group Purchasing kan vara precis rätt plats för dig. Vi ger konkurrensfördelar  till Volvokoncernen  genom att välja högpresterande leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster som tillför verkligt affärsvärde.

Välkommen till ett Student Career Event i Lundby den 7 december kl.16.00-19.00 och få mer information om vad vi har att erbjuda.

Du kommer att få chansen att träffa företaget och etablera värdefulla kontakter. Din medverkan kan leda till ett examensarbete, en praktik, ett sommarjobb eller till och med en framtida anställning!

Att attrahera och behålla duktiga människor är grundläggande för Volvokoncernens framgång. Detta är en viktig plattform för oss i sökandet efter nya talanger -  är du vår framtida talang?

Vänligen registrera dig via länken nedan. En bekräftelse skickas till den e-mail du uppger en vecka innan eventet. Sista dagen att anmäla sig är den 28 november. Vänligen observera att antalet platser är begränsat.

Chartrade bussar tar dig till och från eventet, mer information följer i bekräftelsen. Vi bjuder på lättare förtäring.

-------------------------------------------------------------------------------------

English version:

Are you a student at Chalmers University of Technology or Gothenburg School of Business, Economics and Law? 

Are you interested in an international career in a global, world leading business?

Volvo Group Purchasing may be just the place for you. We provide competitive advantages to the Volvo Group by selecting high performing suppliers to deliver the best possible products and services that add real business value.

Welcome to a Student Career Event in Lundby on December 7 at 16.00 to 19.00 and learn more of what we have to offer.

You will get the chance to meet the company and establish valuable connections. Your participation may lead to a master thesis, an internship, a summer job or even a future employment! 

Attracting and retaining talented people is fundamental to Volvo Group’s success. This is an important platform for us in the search for new talents – are you our future talent?

Please register by clicking on the link below. A confirmation will be sent to the e-mail address you provide a week before the event. Last day to register is the November 28.  Please observe that the number of seats is limited.

Chartered buses will take you to and from the event; more information will follow in the confirmation e-mail. We will serve light refreshments.