Fjärde kvartalet och helåret 2017

Volvokoncernens årsbokslut för 2017 publicerades den 31 januari 2018 kl 07.20.
Gul Volvo Construction Equipment maskin

2017 – Ett år med förbättrad lönsamhet

”Under 2017 uppnådde Volvokoncernen sin högsta försäljning och sitt bästa rörelseresultat någonsin. För helåret ökade vi vår försäljning med 11% till 335 miljarder kronor och förbättrade vårt rörelseresultat till 30,3 miljarder.

Lastbilarna, Anläggningsmaskinerna, Volvo Penta och Financial Services redovisade samtliga sina högsta rörelseresultat någonsin. Vi förbättrade även vår lönsamhet med en rörelsemarginal på 9,1% (6,9). Under Q4 bibehöll vi trenden från föregående kvartal med ökade volymer och förbättrad lönsamhet. Jämfört med samma period 2016 steg nettoomsättningen med 11% till 92 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 8,0% (6,9)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Presskonferens
Presskonferensen startade kl 09:00 och ägde rum i Auditoriet, Tändstickspalatset, V Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

På presskonferensen medverkade AB Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Repris:
SE: +46 85 664 26 38
Konferens-ID: 694332#

Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Documents