Andra kvartalet 2018

Volvokoncernens rapport för andra kvartalet 2018 publicerades den 19 juli 2018 kl. 07.20.
Volvobuss kör på landsväg

Ett kvartal med bra försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet

”Efterfrågan i våra viktigaste marknader var god och under det andra kvartalet 2018 fortsatte både vår fordons- och serviceaffär att växa i en bra takt. Vår nettoomsättning steg med 18% till 104 miljarder kronor, vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3 miljarder till 11,5 miljarder kronor och nådde en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Detta är första gången som Volvokoncernens försäljning har varit högre än 100 miljarder kronor i ett enskilt kvartal och det är också första gången som rörelsemarginalen är över 10%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef. 

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 85 664 26 38
Konferensreferens:  697830#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

 

Dokument