Fjärde kvartalet och helåret 2019

Volvokoncernens kvartalsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2019 publicerades den 30 januari 2020 kl 07.20.
En Volvo lastvagn på vägen

”2019 var ännu ett bra år för Volvokoncernen. Vi ökade nettoomsättningen med 11% till 432 miljarder kronor och förbättrade vårt justerade rörelseresultat till 47,9 miljarder kronor (40,7) med en marginal på 11,1% (10,4). Under året fortsatte vi också att stärka vår finansiella ställning. Med ett operativt kassaflöde på 38,3 miljarder kronor avslutade vi året med en nettokassa på 62,6 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. Vår förbättrade lönsamhet och starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att både investera i vår framtid och återföra kapital till våra aktieägare”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg. 

Presskonferensen webbsändas även.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8-519 993 85
Konferensreferens: 301307898# 

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Dokument