Utdelning för 2021

Datum för utdelning är den 13 april.
Volvoskylt | Volvo Group

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att betala ut 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i en extra utdelning, totalt 13 kronor per aktie.

Datum avseende utdelningen:

  • - Årsstämma 6 april 2022
  • - Första dag för handel utan rätt till utdelning 7 april 2022
  • - Avstämningsdag för utdelning 8 april 2022
  • - Utbetalning av utdelning 13 april 2022