Fjärde kvartalet 2022

Volvokoncernens rapport över det fjärde kvartalet 2022 publicerades den 26 januari 2023 kl 07.20.
investors_reports-and-presentations_q4

”Under 2022 levererade Volvokoncernen en stark tillväxt samt god lönsamhet och bra kassaflöde. För helåret ökade vi nettoomsättningen med över 100 miljarder kronor till 473 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 50,5 miljarder kronor (41,0). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (11,0). Vi genererade ett starkt operativt kassaflöde på 35,3 miljarder kronor (29,4) och avslutade året med en nettokassa på 73,9 miljarder kronor i Industrirörelsen, exklusive pensions- och leasingskulder. Vår starka finansiella ställning gör att vi kan fortsätta ge god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i omvandlingen av våra branscher. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,00 kronor per aktie och en extra utdelning om 7,00 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av VD och koncernchef Martin Lundstedt och Executive Vice President Volvo Group och CFO Tina Hultkvist.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till reprisen.

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Documents

 

Martin Lundstedt kommenterar on Q4