Utdelning för 2022

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att betala ut 7,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 7,00 kronor per aktie i en extra utdelning, totalt 14,00 kronor per aktie.
Utdelning för 2022

Datum avseende utdelningen.

Årsstämma 4 april 2023
Första dag för handel utan rätt till utdelning 5 april 2023
Avstämningsdag för utdelning 6 april 2023
Utbetalning av utdelning 13 april 2023