Financial Event

Utdelning för 2023

För 2023 föreslår styrelsen att den ordinarie utdelningen blir 7,50 kronor per aktie. Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning på 10,50 kronor per aktie.

Datum avseende utdelningen föreslagna i kallelsen till årsstämman.

 

Årsstämma 27 mars 2024
Första dag för handel utan rätt till utdelning 28 mars 2024
Avstämningsdag för utdelning 2 april 2024
Utbetalning av utdelning 5 april 2024