Fjärde kvartalet och helåret 2023

Volvokoncernens rapport för fjärde kvartalet och helåret 2023 publicerades den 26 januari 2024 kl. 07.20.

”För helåret 2023 ökade vi nettoomsättningen med nästan 80 miljarder kronor till 553 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 77,6 miljarder kronor (50,5), med en justerad rörelsemarginal på 14,0 % (10,7). Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 36,7% (27,4). Vi genererade också ett starkt operativt kassaflöde på 45,8 miljarder kronor (35,3) och avslutade året med en nettokassa på 83,4 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. Tack vare våra starka finanser kan vi fortsätta att ge god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i och ta vara på möjligheter i den pågående transformationen av våra branscher till mer hållbara lösningar. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 10,50 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Presentation av rapporten och en session med frågor och svar med 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernens vd Martin Lundstedt och finanschef Mats Backman.

Länk till webbsändningen: https://qreport.volvogroup.com/

 

Webbsändning

Martin Lundstedt kommenterar Q4-resultatet

Kontakta Investor Relations

E-mail: investorrelations@volvo.com
 

Mer kontaktinformation