Volvo Construction Equipment sells LB Smith Tallahassee (Florida) Dealership to Flagler

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) has sold its LB Smith dealership operation in Tallahassee, Florida, to Flagler Construction Equipment LLC (Flagler), Maitland, Florida, USA.
The appointment of Flagler as Volvo CE's authorized dealer in Tallahassee is effective December 3, 2004.

Flagler became a Volvo CE dealer in April of 2004 with its acquisition of the LB Smith dealership territory of Florida that included branch facilities in Orlando, Ft. Myers, Jacksonville, Ft. Lauderdale, and Tampa.

Volvo CE purchased the assets associated with the Volvo construction equipment business of LB Smith, Inc., its distributor for a majority of the East Coast of the United States, in May 2003. Volvo CE continued the operations of the former dealer at all existing service and sales locations under the name LB Smith while negotiating the sale and divestment of its territories. The initial sale of Florida market areas was the first divestment by Volvo CE of the LB Smith equipment distribution territories.

December 6, 2004

For further information, please contact

Beatrice Cardon - Volvo Construction Equipment
Phone: +322 482 5021 - Fax: +322 675 1777
beatrice.cardon@volvo.com

...................................................................................................

Volvo Construction Equipment säljer LB Smith´s återförsäljardistrikt i Tallahassee

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har sålt återförsäljaren LB Smith`s distributionsområde för anläggningsmaskiner i Tallahassee, Florida, till Flagler Construction Equipment LLC (Flagler), Maitland, Florida, USA.

Utnämnandet av Flagler till en auktoriserad återförsäljare för Volvo CE i Tallahassee trädde i kraft den 3 december 2004.

Flagler blev en av Volvo CE:s återförsäljare redan i april 2004 i samband med övertagandet av LB Smith´s distributionsområde i Florida, omfattande verksamheterna i Orlando, Ft. Myers, Jacksonville, Ft. Lauderdale och Tampa.

Volvo CE förvärvade i maj 2003 den affärsdel av LB Smith som var knuten till distributionen av Volvos anläggningsmaskiner. LB Smith var Volvo CE:s största distributör i östra delen av USA. Efter förvärvet har Volvo CE fortsatt driften av den tidigare återförsäljarens verksamhet under namnet LB Smith, medan förhandlingar hela tiden pågått om försäljning och avyttring av distributionsområdena.  Den ovan omtalade försäljningen i april av distributionsområdet Florida, undantaget Tallahassee, var Volvo CE:s först genomförda avyttring av LB Smith´s marknader.

2004-12-06

För ytterligare information, var vänlig kontakta

Klas Magnusson – Volvo Construction Equipment
Phone: +32 475 57 62 14 – Fax: +322 675 1777
klas.magnusson@volvo.com

Beatrice Cardon – Volvo Construction Equipment
Phone: +322 482 5021 – Fax: +322 675 1777
beatrice.cardon@volvo.com