Next Annual General Meeting of AB Volvo will take place on April 12, 2005 in Göteborg

AB Volvo hereby announces that the next Annual General Meeting will take place on Tuesday, April 12, 2005 in Göteborg.
AB Volvo hereby announces that the next Annual General Meeting will take place on Tuesday, April 12, 2005 in Göteborg.

Further information regarding program and notification to participate will be presented at a later date.

December 10, 2004

For further information, please contact Mårten Wikforss, +46-31-66 11 27 or +46-705-59 11 49

.................................................................................................................................................

AB Volvo håller bolagsstämma den 12 april 2005 i Göteborg

AB Volvo meddelar härmed att nästa bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen
den 12 april 2005 i Göteborg.

Ytterligare information gällande program och anmälan kommer att presenteras vid ett senare datum.

2004-12-10

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49