AB Volvo announces repurchase of 380,000 B shares and 15,000 A shares

Further to the decision taken by AB Volvo's Board of Directors on June 17, 2004, regarding repurchase of own shares, AB Volvo has, on Tuesday, December 21, acquired 380,000 series B shares. The shares were traded between SEK 260.50 and 262.50 with an average price of SEK 261.64. And has acquired 15,000 series A shares. The shares were traded between SEK 250.50 and 252.00 with an average price of SEK 251.41.
On June 17, 2004, the Board of AB Volvo decided to acquire through purchase on Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) a maximum of 22,076,045 Series A and/or Series B shares, however, not to exceed a total purchase amount of SEK 4,300,000,000.

After the repurchase, AB Volvo is in possession of a total of 7,075,246 series A shares and 23,915,797 series B shares. The total number of shares in AB Volvo consists of 138,604,945 series A shares and 302,915,940 series B shares.

December 22, 2004

For further information, please contact:

Media Relations: Mårten Wikforss, +46 66 11 27 or +46 705 59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, +46 31 66 11 91 or +46 705 59 10 91

.....................................................................................................................

AB Volvo återköper 380 000 B-aktier och 15 000 A-aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under tisdagen den 21 december förvärvat 380 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 260,50 till 262,50 SEK till en snittkurs av  261,64 SEK, samt förvärvat 15 000 aktier av serie A. Aktierna handlades i intervallet 250,50 till 252,00 SEK till en snittkurs av 251,41 SEK.


AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK.

AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 075 246 aktier av serie A och 23 915 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

2004-12-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91