AB Volvo announces repurchase of 300,000 B shares and 15,000 A shares

AB Volvo has, on Thursday, December 16, acquired 300,000 series B shares. The shares were traded between SEK 267.00 and 269.00 with an average price of SEK 267.82. And has acquired 15,000 series A shares. The shares were traded between SEK 255.50 and 257.00 with an average price of SEK 256.01.
On June 17, 2004, the Board of AB Volvo decided to acquire through purchase on Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) a maximum of 22,076,045 Series A and/or Series B shares, however, not to exceed a total purchase amount of SEK 4,300,000,000.

After the repurchase, AB Volvo is in possession of a total of 7,030,246 series A shares and 22,875,797 series B shares. The total number of shares in AB Volvo consists of 138,604,945 series A shares and 302,915,940 series B shares.

December 17, 2004

For further information, please contact:

Media Relations: Mårten Wikforss, +46 66 11 27 or +46 705 59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, +46 31 66 11 91 or +46 705 59 10 91

..........................................................................................................................................

AB Volvo återköper 300 000 B-aktier och 15 000 A-aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under torsdagen den 16 december förvärvat 300 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 267,00 till 269,00 SEK till en snittkurs av  267,82 SEK, samt förvärvat 15 000 aktier av serie A. Aktierna handlades i intervallet 255,50 till 257,00 SEK till en snittkurs av 256,01 SEK.


AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK.

AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 030 246 aktier av serie A och 22 875 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

2004-12-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91