Professor Bengt Andersson får Volvostipendium

Professor Bengt Andersson, Chalmers Tekniska Högskola, har tilldelats 2003 års stipendium av ”Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning”. Stipendiet, som är på 250.000 kronor, får Bengt Andersson för framstående forskning kring grundläggande och praktiskt relevanta katalytiska processer, inklusive rening av avgaser från fordon.

Bengt Andersson är professor i kemisk reaktionsteknik vid Institutionen för Kemiteknik och Miljövetenskap vid Chalmers. Hans insatser inom kemisk reaktionsteknik har öppnat ett nytt forskningsfält för den tillämpade katalysforskningen, där Bengt Andersson varit en nytänkare och internationellt ledande forskare. Bengt Andersson har lämnat viktiga bidrag bland annat kring förståelsen av katalysatorers aktivitetssänkning orsakade av kolutfällning, samt med experimentella studier och modellering kring bilavgaskatalysatorers funktion. Det senare har till stor del skett inom Kompetenscentrum Katalys vid Chalmers.

Bengt Andersson är också en mycket uppskattad forskarhandledare och fick Chalmers pris 2003 för årets bästa forskarhandledare.

”Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning” instiftades i samband med att Frisinger lämnade som ordförande i AB Volvos styrelse i april 1999. Stiftelsens ändamål är att ”främja vetenskaplig forskning och utveckling inom transportmedelsområdet, företrädesvis vid Chalmers tekniska högskola.”

2004-02-24

För ytterligare information kontakta professor Bengt Kasemo, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd,  031-772 33 70

 

För bild på Bengt Andersson, kontakta Pär Aronsson, 031-66 13 73