Volvo Construction Equipment Sells Compact Motor Grader Product Line to Current Management

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) has sold its compact motor grader business to Champion LLC, Charlotte, North Carolina, a company organized by Gary Abernathy, manager of the Volvo compact motor grader product line since 1997. Abernathy became of manager of the business in 1993 under its previous owner, Champion Road Machinery, Ltd., which was acquired by Volvo CE in 1997.
The acquisition by Champion LLC of the Volvo CE compact motor grader
product line, which consists of the Volvo G60, Volvo G66, Volvo G80, and
Volvo G86, is effective July 1, 2004. The products will be marketed by
the new company under the "Champion" brand as models C60, C66, C80, and
C86. Champion LLC will manufacture the line of compact graders at the
present production facilities in Charlotte.

The compact motor grader product line is well established in the North
America market - sales in 2003 were nearly $4.5 million - and all Volvo
CE dealers will have the opportunity to retain the distribution rights
to the equipment from Champion. Volvo CE will continue to support all
Volvo-branded compact motor graders in accordance with the Volvo CE
warranty policy, and the current parts ordering process managed by the
compact motor grader facility in Charlotte will remain in effect.

Volvo CE Sells Compact Motor Grader Line
Champion LLC will be responsible for parts and customer support for
Volvo compact motor graders that are out of warranty. Compact motor
graders built by the Charlotte production facility after July 1, 2004,
will carry the Champion brand.

This sale of the compact motor grader product line will have no effect
on the manufacture and marketing of the G700B Series motor grader
product range that is manufactured by Volvo Motor Graders in Goderich,
Canada.

July 7, 2004


For further information, please contact
Klas Magnusson
Corporate Communications
Volvo Construction Equipment HQR
tel: + 32 2482 5065
e.mail: klas.magnusson@volvo.com

Företagsledning köper Volvo Construction Equipments tillverkning av kompakta väghyvlar

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har sålt sin tillverkning av kompakta väghyvlar till Champion LLC, Charlotte, North Carolina, ett företag som leds av Gary Abernathy, chef för tillverkningen av Volvos kompakta väghyvlar sedan 1997. Abernathy utsågs 1993 till chef för  verksamheten vid Champion Road Machinery, Ltd., den tidigare ägaren, som  Volvo CE förvärvade 1997.

Champion LLC:s förvärv av Volvo CE:s kompakta väghyvlar, som omfattar modellerna Volvo G60, Volvo G66, Volvo G80 och Volvo G86, trädde i kraft den 1 juli 2004.  Produkterna kommer i det nya företaget att marknadsföras under varumärket ”Champion”. Modellbeteckningarna blir C60, C66, C80 och C86.  Champion LLC:s tillverkning av de kompakta väghyvlarna kommer att förläggas till nuvarande produktionsanläggningar i Charlotte.

Kompakta väghyvlar är väl etablerade på den nordamerikanska marknaden. Försäljningen uppgick 2003 till närmare 35 miljoner kronor. Samtliga Volvo CE återförsäljare kommer att ha möjlighet att behålla distributionsrätten av berörda Championmaskiner. Volvo CE kommer fortsatt att ge support till alla Volvomärkta kompakta väghyvlar i enlighet med företagets garantiåtaganden, och den nuvarande reservdelsaffären kommer även fortsättningsvis att skötas från anläggningen för kompakta väghyvlar i Charlotte. 

Champion LLC kommer att ansvara för service och reservdelar för de av Volvos kompakta väghyvlar som inte längre omfattas av Volvo CE:s garantier. Kompakta väghyvlar byggda vid anläggningarna i Charlotte kommer att bära varumärket Champion efter första juli.

Försäljningen av de kompakta väghyvlarna påverkar inte tillverkning och marknadsföring av väghyvlarna i G700B-serien som produceras vid Volvo Motor Graders, Goderich, Canada.

2004-07-07

För ytterligare information var vänlig kontakta
Klas Magnusson
Corporate Communications
Volvo Construction Equipment HQR
tel: + 32 2482 5065
e.mail:
klas.magnusson@volvo.com