Volvo Penta engines in high speed fishing boats

As the fishing industry in Iceland is undergoing change, the demand for high performance engines for high speed fishing boats is growing. Volvo Penta’s D12-650 engine provides these boats the features that are ideal for small scale fishing: rapid acceleration, high top speed and high fuel efficiency.
As the fishing industry in Iceland is undergoing change, the demand for high performance engines for high speed fishing boats is growing. Volvo Penta’s D12-650 engine provides these boats the features that are ideal for small scale fishing: rapid acceleration, high top speed and high fuel efficiency.

The small scale fishing in Iceland is carried largely with high speed boats with a crew of two or more. Volvo Penta holds a strong position as an engine supplier to the boat builders in the region.

“We deliver engines to a number of Icelandic boat builders with high expertise in the fast fishing boat segment,” says Tom Tveitan, Sales Manager for Iceland and the Faeroe Islands at Volvo Penta. “We deliver high performance engines for commercial use such as the D6, TAMD74C and D12 models.”

High torque
Volvo Penta’s strong position in the segment is attributable mainly to the D12-650 diesel engine. The reason is simple: the engine has a unique torque curve.

“The high torque that the engine delivers in a broad rpm range well down in the rpm register produces rapid acceleration direct from low engine speeds. As a result, the boat planes out quickly and easily,” says Tom Tveitan.

Good load carrying capacity provides high cruising speed
Even in the upper rpm register, the engine is excellent for high speed fishing boats since the load carrying capacity is exceptionally good all the way up to the rpm limit.

Equipped with a D12, the fishing boat retains its performance even with a heavy load. As a result, the fishing boat can sustain the same high speed on the way home as it did to the fishing waters, despite having landed several tons of fish during the day.

As a rule, the boat’s top speed is 30 knots or higher. The cruising speed is about 25 knots.

Fuel efficient high performance engine
The D12-650 is an electronically controlled 6-cylinder, 650-hp marine diesel engine that despite its high-performance profile is fuel efficient. Unit injectors that operate under high pressure, turbo with charge air cooler and an extremely well controlled combustion process contribute to the 12-liter engine’s low fuel consumption.

The optimized combustion process gives the boat a large action radius but also ensures low exhaust emissions.

Smaller engines also installed
Volvo Penta’s 6- and 9-liter engines offer performance that is attractive for the somewhat smaller boats designed for the single fisherman.

“The Volvo Penta D9 is perfect for high speed boats of around 36 feet,” says Jakob Magnusson, Volvo Penta’s importer on Iceland.  “The 9-liter engine offers very high performance and results in lower vibrations onboard. Moreover, in principle, the D-9 is not larger than a 7-liter engine.”

Volvo Penta has some ten authorized dealers and service centers on Iceland.

Technical data, Matthias SH21
Type of boat: Seigur 1160
Builder:  Seigla ehf.
Total length: 13.8 m
Beam: 4.2 m
Weight (including 300 l fuel) 11.8 tons
Engine: D12-650
Drive: ZF325IV
Cruising speed (full load): about 22 knots
Top speed: about 30.5 knots
Max crew: 7

November 3, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, phone:
+46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com

.............................................................................

Volvo Penta motorer i snabba fiskebåtar

När den isländska fiskerinäringen förändras växer efterfrågan på högprestandamotorer för snabbgående fiskebåtar. Volvo Pentas D12-650 ger båtarna precis de egenskaper som passar för småskaligt fiske: snabb acceleration, hög toppfart och hög bränsleeffektivitet.

Det småskaliga fisket på Island bedrivs i stor utsträckning med snabbgående båtar med två eller fler besättningsmän ombord. Volvo Penta har en stark ställning som motorleverantör till båtbyggare i regionen.

– Vi levererar motorer till ett antal isländska båtbyggare med hög kompetens inom snabba fiskebåtar. Det rör sig om prestandamotorer för yrkesbruk av typ D6, TAMD74C såväl som D12, säger Tom Tveitan, försäljningsansvarig för Island och Färöarna på Volvo Penta.

Högt moment
Det är främst dieselmotorn D12-650 som ligger bakom Volvo Pentas starka position inom segmentet. Orsaken är enkel: motorn har en unik momentkurva.

– De höga moment som motorn levererar i ett brett varvtalsområde långt ner i varvtalsregistret ger kraftig acceleration direkt från låga varvtal, vilket gör att båten snabbt och lätt går upp i planing, säger Tom Tveitan.

God lasthållningsförmåga ger hög marschfart
Även i det övre varvtalsregistret är motorn utmärkt för snabbgående fiskebåtar eftersom lasthållningsförmågan är mycket god ända upp till varvtalsgränsen.

Med D12 ombord bibehåller fiskebåten sin prestanda även med tung last. Därmed kan fiskarna hålla samma höga hastighet på väg hem som på väg ut till fiskevattnet, trots att de landat ett par ton fisk under dagen.

Båtarnas toppfart ligger i regel omkring eller strax över 30 knop. Marschfarten ligger runt
25 knop.
 
Bränsleeffektiv högprestandamotor
D12-650 är en elektroniskt styrd 6-cylindrig marin dieselmotor på 650 hk som trots sin högprestandaprofil är bränslesnål. Enhetsinsprutare som jobbar under högt tryck, turbo med laddluftkylare och en ytterst välkontrollerad förbränningsprocess bidrar till 12-litersmotorn låga bränsleförbrukning.

Den optimerade förbränningsprocessen ger båten en stor aktionsradie men medför också låga avgasemissioner.

Även mindre motorer installeras
Volvo Pentas 6- och 9-litersmotorer erbjuder prestanda som är intressanta för de något mindre båtar som är anpassade för ensamfiskare.

– För snabbgående båtar på runt 36 fot passar nya Volvo Penta D9 perfekt. 9-litersmotorn erbjuder mycket höga prestanda och ger låga vibrationer ombord. Ändå är D9 i princip inte större än en 7-litersmotor, säger Jakob Magnússon på Brimborg, Volvo Pentas importör på Island.

Volvo Penta har ett tiotal auktoriserade återförsäljare och serviceverkstäder på Island.

Tekniska data Matthías SH21
Båttyp:    Seigur 1160
Tillverkare:    Seigla ehf.
Totallängd:    13,8 m
Bredd:    4,2 m
Vikt (inkl 300 l bränsle):  11,8 ton
Motor:    D12-650
Backslag:    ZF325IV
Marschfart (fullastad):   ca 22 knop
Toppfart:    ca 30,5 knop
Max besättning:   7


2004-11-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com