Volvo launches world's longest bus

Volvo Buses is launching the world's longest bus. This is a bi-articulated, 26.8-meter bus with room for 300 passengers. The bus has been designed for dedicated bus lanes that are a cost-effective alternative to the metro.
Volvo Buses in Brazil is manufacturing the new B12M bus chassis built on the TX platform. The chassis is available as an articulated bus and bi-articulated bus of different lengths with the longest at 26.8 meters. The horizontal 12-liter 340 bhp engine is situated between the two front axles. The engine meets Euro 3 emission requirements and can be equipped with a particle filter.

"One of Volvo Buses' core values is environmental awareness," says Per Gabell, head of Volvo Buses in South America. "Buses with greater passenger capacity mean fewer buses on the roads thereby producing less exhaust emissions and lower fuel consumption".

The first order for 30 bi-articulated buses has been received from the bus operator Viação Campo Belo of Brazil. The company is one of the largest operators in the Sao Paolo region, with a fleet of over 4,000 buses. The order of 30 buses is for the 26.8-meter bus. The company will use the buses on a route that runs along the fashionable Avenida 9 de Julho in the financial district. The bus bodies are built by Induscar/Caio.

The buses get a lot of attention, and not just because of their length. The driver sits in the middle and not to the side, as usual. This gives the driver a very good view of other traffic and also provides a roomy, comfortable driver environment with less passenger distraction, which means better traffic safety.

The bi-articulated bus has been specially designed for the effective bus traffic systems that are becoming more common throughout the world. The system is called Bus Rapid Transit, BRT. It's designed around separate bus lanes and bus stops where passengers pay in advance for getting on and off the bus quickly.

Volvo Buses has a lot of experience with BRT systems, as the company has been involved since the first dedicated system was introduced in Curitiba in Brazil at the end of the 1970s. This kind of system is now in Porto Alegre and Manaus in Brazil, Bogota in Colombia and Léon in Mexico, where the majority of the buses are Volvos. BRT systems have also started, or are planned, in New Delhi, India, Jakarta, Indonesia Beijing and Shanghai, China, Mexico City and Santiago, Chile.

The reason for the BRT system's success is that it is very cost-effective. The alternative is often the metro.

"Investment costs for a BRT system are up to 20 times less than the metro and operational costs are 50 per cent less," says Peter Danielsson, Environmental Manager at Volvo Buses.

The BRT system, with dedicated bus lanes, achieves the same passenger capacity and is often just as fast. The advantage with the bus solution is that bus stops can be closer together than on the metro and there are often more terminals where people can change routes.

"Volvo Buses is convinced that BRT systems around the world will be the dominant solution for effective transport solutions in major cities," says Peter Danielsson.

October 20, 2004

For further information please contact
Per Gabell, Volvo Buses South America on +55 41 31 78 798,
Peter Danielsson, Environmental Manager, +46 31 322 42 46,
Per-Martin Johansson, Press Officer, +46 31 322 52 00

High-resolution pictures of the bus;
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2709
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2714
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2711
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2710

---------------------------------------------

Volvo lanserar världens längsta buss

Volvo Bussar lanserar nu världens längsta buss. Det är en dubbelledbuss på 26,8 meter med plats för 300 passagerare. Bussen är skapad för de system med särskilda bussfiler som är ett kostnadseffektivt alternativ till tunnelbana.

Det är Volvo Bussar i Brasilien som tillverkar det nya busschassiet B12M byggt på TX-plattformen. Chassiet finns både som ledbuss och dubbelledbuss i olika längder där det på 26,8 meter är det längsta. Den liggande 12-litersmotorn på 340 hästkrafter är monterad mellan de två främre axlarna i bussen och drar därmed hela ekipaget. Motorn uppfyller emissionskraven för Euro 3 och kan förses med partikelfilter.

”Ett av Volvo Bussars kärnvärden är omsorgen om miljön”, säger Per Gabell, chef för Volvo Bussar i Sydamerika. ”Bussar med större passagerarkapacitet innebär färre bussar på gatorna och därmed lägre avgasutsläpp och lägre bränsleförbrukning”.

Den första ordern på 30 dubbelledbussar har lagts av bussoperatören Viação Campo Belo i Brasilien. Det handlar om en av de största operatörerna i Sao Paulo-regionen med en bussflotta på över 4 000 bussar. Ordern på 30 bussar gäller den långa varianten på 26.8 meter. Företag ska använda bussarna på en linje som bland annat kör paradgatan Avenida 9 de Julho i finansdistriktet. Bussarna är karosserade av Induscar/Caio.

Bussarna väcker uppmärksamhet och då inte bara på grund av sin längd. Föraren sitter nämligen i mitten och inte vid sidan som är det normala. Det ger föraren en mycket bra överblick över trafiken och det ger dessutom en rymlig och bekväm förarmiljö med mindre störningar från passagerarna, något som leder till ökad trafiksäkerhet.

Dubbelledbussen är speciellt framtagen för de effektiva trafiksystem för bussar som blir allt vanligare runt om i världen. Systemen kallas Bus Rapid Transit, BRT. Det bygger på separata bussgator och hållplatser där passageraren betalar i förväg för snabb av- och påstigning.
Volvo Bussar har stor erfarenhet av BRT-system eftersom företaget varit med ända sedan det första renodlade systemet infördes i Curitiba i Brasilien i slutet av 1970-talet. I dag finns sådana system också i Porto Alegre och Manaus i Brasilien, i Bogota i Colombia och i Léon i Mexiko där majoriteten av bussarna är Volvo. Det har också startats BRT-system, eller finns långt framskridna planer på att införa systemet, i exempelvis New Delhi i Indien, Jakarta i Indonesien, Peking och Shanghai i Kina, Mexico City i Mexiko och Santiago i Chile.

Anledningen till BRT-systemens starka framgång är att det är mycket kostnadseffektivt. Alternativet är oftast tunnelbana.

”Men investeringskostnaderna för ett BRT-system är upp till 20 gånger lägre än tunnelbana och driftskostnaden är 50 procent lägre”, säger Peter Danielsson, miljöchef på Volvo Bussar.

BRT-systemen med separata bussgator når samma passagerarkapacitet och det går oftast lika snabbt. Fördelen med busslösningen är att hållplatserna kan ligga mycket tätare än tunnelbanans och omstigningshållplatserna mellan olika linjer är oftast många fler.

”Vi på Volvo Bussar är övertygade om att BRT-systemet på många håll i världen kommer att bli den dominerande lösningen för effektiva transportlösningar i storstäderna”, säger Peter Danielsson.

 2004-10-20

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Gabell, Volvo Bussar Sydamerika, +55 41 31 78 798,
Peter Danielsson, miljöchef, +46 31 322 42 46,
Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00

Högupplösta bilder på bussen;
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2709
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2714
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2711
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=2710