Volvo Aero enters strategic alliance with Carlton, following acquisition of supplier

Volvo Aero is acquiring the company Aero-Craft outside Hartford, Connecticut, in the US. The acquisition is part of a strategic alliance with Carlton Forge Works, and will mean that Volvo Aero can expand its range of specialized parts with fan cases. Aero-Craft has some 35 employees and sales of about USD 5 million.
Aero-Craft is located south of Hartford in the northeastern United States. The company is a supplier and sub-supplier to major engine manufacturers, such as Pratt & Whitney and General Electric, but also to other component manufacturers in the industry, including MTU and Volvo Aero. Aero-Craft primarily manufactures components for large industrial gas turbines and for aircraft engines.

The acquisition is part of a strategic alliance with the forged components manufacturer Carlton Forge Works, which is one of Volvo Aero's largest suppliers. The two companies have signed a cooperation agreement for the fan case market.

"This is a logical expansion, both technically and from a manufacturing standpoint and is in line with Volvo Aero's strategy of specializing in fan cases. At the same time, we can take advantage of Carlton's advanced technology which already has a strong position in the area of materials," says Volvo Aero president Fred Bodin.

The trend in recent years has been that engine manufacturers have demanded that their component suppliers integrate product offerings as a step in reducing costs.

"This is an opportunity. The partnership with Carlton allows us to create a very attractive joint offering to the major engine manufacturers," says Fred Bodin.

Operations within other units of Volvo Aero will not be affected by the acquisition other than that the company expected that new contracts will be won in the areas of technology, design and production.

Aero-Craft's sales include components for Pratt & Whitney's military engines. For this reason, the US authorities must approve Volvo Aero's acquisition before it can be completed.

September 2, 2004

For further information, please contact: Hasse Nilsson, Vice President Corporate Business Development, Volvo Aero: +46 70 674 6285
.......................................................................................................
Volvo Aero i strategisk allians med Carlton efter förvärv av amerikansk leverantör

Volvo Aero förvärvar företaget Aero-Craft utanför Hartford, Conneticut, USA. Förvärvet är en del i en strategisk allians med Carlton Forge Works, som innebär att Volvo Aero kan utöka sina specialiseringsdetaljer med fan cases (fläkthus). Aero-Craft har cirka 35 anställda och en omsättning på omkring 5 miljoner dollar.

Aero-Craft ligger söder om Hartford i Connecticut i nordöstra USA. Företaget är leverantör och underleverantör till de stora flygmotortillverkarna, som Pratt & Whitney och General Electric, men också till andra komponenttillverkare i branschen, bland annat MTU och Volvo Aero. Aero-Craft tillverkar framför allt komponenter till stora industriella gasturbiner och till flygmotorer.

Förvärvet är en del av en strategisk allians med smidestillverkaren Carlton Forge Works, som är en av Volvo Aeros största leverantörer. De två företagen har tecknat ett samarbetsavtal för fan case-marknaden.

”Det här är en logisk expansion, både tekniskt och tillverkningsmässigt. Den går i linje med Volvo Aeros strategi om specialiseringar inom cases. Vi kan samtidigt dra nytta av att Carlton som genom sin avancerade teknologi redan har en mycket stark ställning på materialsidan”, säger Volvo Aeros vd, Fred Bodin.

Trenden de senaste åren har varit att motortillverkarna ställer krav på sin underleverantörsbas att integrera sina produkterbjudanden som ett led i att sänka kostnader.

”Detta är en möjlighet. Samarbetet med Carlton ger oss möjlighet att komma med ett gemensamt attraktivt erbjudande till de stora motortillverkarna”, säger Fred Bodin.

Verksamheten inom övriga Volvo Aero påverkas inte av förvärvet, mer än att företaget räknar med att det kan bli en del nya uppdrag på tekniksidan, konstruktion och produktionsteknik. 
  
Aero-Craft levererar bland annat komponenter till Pratt & Whitneys militära motorer. För att Volvo Aeros förvärv ska kunna genomföras krävs därför att affären godkänns av amerikanska myndigheter.

2004-09-02

För ytterligare information, kontakta Hasse Nilsson, chef för Affärsutveckling på Volvo Aero, 0520-94211, 070 6746285