Volvo and ArvinMeritor enter into Strategic Alliance on Axles

In accordance with an earlier signed Memorandum of Understanding, Volvo and ArvinMeritor have now signed a Strategic Alliance Agreement for the supply of axles. ArvinMeritor will be responsible for the manufacturing and supply of driven and non-driven axles for the Volvo Group's European truck and bus products.
The powertrain strategy of the Volvo Group includes a consolidation of its global range of truck and bus axles. The Strategic Axle Alliance with ArvinMeritor is an important tool for implementation of the global strategy and meeting related business objectives. The agreement accomplished September 14 covers Europe and International markets. An agreement entered already 2002 covers the North American market.

As a consequence of the Strategic Alliance Agreement for Europe and International markets, the Volvo Group's axle plant in St Priest and its foundry in Vénissieux, specialized in axle housings, will be structured into two joint ventures. ArvinMeritor will acquire the majority ownership of these joint ventures, which will be operational by the end of this year. As a result of the above transaction the St. Priest axle plant will become an important part of the Industrial Structure of the world's leading manufacturer of axles for heavy-duty vehicles. The Vénissieux foundry will get complementary volumes of axle housings. This will improve the prospects of long-term development and sustainability for both operations.

The manufacturing of non-driven axles at Volvo's transmission plant in Köping will be transferred to the Joint Venture in St Priest and to ArvinMeritors plant in Lindesberg, including the related tools and equipment. This will allow Köping to concentrate on its core business and expand into a global supplier of heavy-duty transmissions for the Volvo Group's Business Areas.

"In 1998 Volvo outsourced driven axles and divested its axle operations in Lindesberg, Sweden, to ArvinMeritor", says Lars-Göran Moberg, CEO and President of Volvo Powertrain. "In that respect the Strategic Alliance is a logical extension of an already successful business model. It will both free resources and result in substantial cost savings for the Volvo Group."

The agreement is conditioned to approval by the European Commission's Competition Authority.

September 15, 2004

For further information, please contact:
Volvo Group Headquarter: Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27, +46 705 59 11 49
Renault Trucks: Bernard Lancelot, +33 664 404047
.............................................................................................
Volvo och Arvin Meritor går vidare med strategisk allians inom axeltillverkning

Volvo och ArvinMeritor har träffat ett avtal om tillverkning av axlar för Volvos lastbilar och bussar för den europeiska marknaden och ytterligare ett antal marknader. Avtalet ligger inom ramen för den strategiska alliansen mellan företagen och i enlighet med ett tidigare Memorandum of Understanding.

Volvos strategi för drivlinor går ut på en konsolidering av det globala axelprogrammet för lastbilar och bussar. Den strategiska alliansen med ArvinMeritor är ett viktigt verktyg både vid genomförandet av strategin och för att kunna nå de relaterade affärsmålen. Avtalet trädde i kraft den 14 september och omfattar Europa och ytterligare ett antal marknader. Ett avtal från våren 2002 täcker den Nordamerikanska marknaden. 

Som en konsekvens av Europa-avtalet kommer Volvos axelfabrik i St Priest och gjuteriet i Venissieux att ombildas till två joint ventures. ArvinMeritor kommer att bli majoritetsägare och ta operationellt ansvar för båda. Detta sker under hösten 2005.   

Axelfabriken i St Priest kommer att bli en integrerad del av industristrukturen hos ArvinMeritor som är världens ledande tillverkare av axlar för tunga fordon. Gjuteriet i Venissieux kommer att få kompletterande volymer av axelhus. I båda fallen kommer utsikterna för en långsiktigt positiv utveckling av respektive verksamhet att öka.  

Tillverkningen av löpaxlar vid Volvos transmissionsfabrik i Köping kommer att överföras dels till fabriken i St Priest, dels till ArvinMeritors anläggning i Lindesberg. Därmed kan Köping koncentrera sina ansträngningar på att expandera tillverkningen av tunga växellådor och utvecklas till en global leverantör för Volvos olika affärsområden.

"Redan 1998 förvärvade ArvinMeritor Volvos axelfabrik i Lindesberg och parterna tecknade ett långsiktigt leveransavtal. Den strategiska alliansen är en logisk fortsättning på ett framgångsrikt samarbete och en framgångsrik affärsmodell. Alliansen kommer att innebära besparingar för och frigöra resurser inom Volvo. " säger Lars-Göran Moberg, CEO och VD för Volvo Powertrain.

Avtalet för Europamarknaden är villkorat av ett godkännande från Europakommissionen.

2004-09-15

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Volvokoncernens huvudkontor:  Mårten Wikforss 031-66 11 27, 0705- 59 11 49
Renault Trucks: Bernard Lancelot +33 664 404047