Volvo Penta delivers marine diesel engines to Brazil

Volvo Penta in Brazil has received orders for auxiliary engines and complete genset systems from two shipyards in Rio de Janeiro. The shipyards build and refit ships under contract to Companhia de Navegação Norsul, one of Brazil’s largest privately-owned shipping companies.
Volvo Penta in Brazil has received orders for auxiliary engines and complete genset systems from two shipyards in Rio de Janeiro. The shipyards build and refit ships under contract to Companhia de Navegação Norsul, one of Brazil’s largest privately-owned shipping companies.

The order to Volvo Penta comprises 15 auxiliary diesel engines in the 34-liter class, three engines in the 16-liter class and three engines in the 10-liter class.

Most of the equipment will be installed on barges designed for ocean shipping of timber and steel. A total of eleven barges are involved, seven of which are completely new. Companhia de Navegação Norsul is also building three new ocean-going pusher tugboats that will be fitted with auxiliary gensets from Volvo Penta. The new ships will be delivered during 2005 and 2006.

Specially adapted engines
The auxiliary engines will be installed to drive the ships’ hydraulic bow propellers and electric generators. Prior to delivery, the engines will undergo a series of special adjustments and tests by Volvo Penta – complete with the equipment that they will have on board the ships – to guarantee their performance and functionality.

Companhia de Navegação Norsul belongs to the Lorentzen Group and currently has a fleet of 19 ships. In 2003, the company transported about 9.2 million tons of cargo.

September 30, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, phone:
+46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com
.................................................................................................................................

Volvo Penta levererar dieselmotorer i Brasilien

Volvo Penta i Brasilien har fått beställningar på hjälpmotorer och kompletta generatoraggregat från två varv i Rio de Janeiro. Varven bygger och renoverar
fartyg på uppdrag av Companhia de Navegação Norsul, ett av Brasiliens största privatägda rederier.

Ordern omfattar 15 hjälpmotorer i 34-literklassen, tre motorer i 16-litersklassen samt tre motorer i 10-litersklassen.

Större delen av utrustningen ska installeras på pråmar konstruerade för transport av timmer och stål till havs. Totalt rör det sig om elva pråmar, varav sju är helt nya. Companhia de Navegação Norsul låter även bygga tre nya havsgående bogserbåtar av pusher-typ som kommer att förses med hjälpmotorer och generatoraggregat från Volvo Penta. De nya fartygen levereras under 2005 och 2006.

Specialanpassade motorer
Hjälpmotorerna installeras för att driva fartygens hydrauliska bogpropellrar och elgeneratorer. Före leverans genomgår motorerna en rad specialanpassningar och tester hos Volvo Penta – kompletta med den utrustning de kommer att ha ombord på fartygen – för att säkerställa prestanda och funktionalitet.
 
Companhia de Navegação Norsul tillhör Lorentzen Group och har för närvarande en flotta på 19 fartyg. Under 2003 transporterade företaget omkring 9,2 miljoner ton last.


2004-09-30
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com