Lastbilsleveranser januari-juli 2005

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med juli i år ökat med 20% jämfört med motsvarande period förra året.
Leveranserna från Mack ökade med 52% medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 8%. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 20% under perioden.

Se hela rapporten bifogad.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Fredrik Brunell, AB Volvo, 031-66 11 91

Download