Volvo Lastvagnar demonstrerar alkolås på seminarium för EU

Volvo Lastvagnar deltar idag vid ett seminarium i Bryssel om alkolås. Syftet med mötet är dels att demonstrera hur utrustningen fungerar, dels att påverka EU att införa alkolås som standard i kommersiella fordon.
Mötet sker på initiativ av Sveriges regering och hålls tillsammans med ett antal aktörer inom trafiksäkerhet, däribland Volvo Lastvagnar. Företaget bistår regeringen med en lastbil utrustad med alkolås.

”Volvo stödjer Sveriges regerings förslag om att införa alkolås som standard i fordon inom hela EU. Vi är övertygade om att detta kan rädda många liv, varje dag på vägarna i Europa,” säger Lennart Pilskog, ansvarig för Public Affairs inom Volvo Lastvagnar.

Sedan ett par år tillbaka finns alkolås som tillval i alla Volvolastbilar. Under 2005 har försäljningen ökat kraftigt. I dag är över 5000 bussar och lastbilar i Sverige utrustade med alkolås.

”Volvo Lastvagnar anser det viktigt att framtida lagstiftning täcker hela Europa samtidigt, dels av säkerhetsskäl, dels för att göra denna extrakostnad konkurrensneutral,” säger Lennart Pilskog.

Alkolåset är enkelt att använda och är försett med startspärr och log-funktion. Låset består av en centralenhet och en handenhet med utbytbart munstycke. För att starta fordonet måste man först aktivera alkolåset och blåsa i munstycket. Om föraren utandas alkohol bryter centralenheten strömmen så att motorn inte går att starta.

2005-12-06

För ytterligare information, vänligen kontakta Carin Varverud, Volvo Lastvagnar, tel 031-66 18 26 eller 0703-18 31 05, e-mail carin.varverud@volvo.com

Engelsk version finns på www.volvo.com