Volvo IT i nytt partnerskap med Fordägda Volvo Personvagnar

AB Volvos dotterbolag Volvo IT tecknar ett nytt avtal med Fordägda Volvo Personvagnar om leveranser av konsulttjänster. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2006.
Volvo IT är en av två leverantörer som Volvo Personvagnar väljer att fördjupa samarbetet med.

"Tillsammans med våra partners vill vi säkra tillgången till resurser och kompetens samt reducera kostnader", säger Magnus Kinell, tillförordnad IT-chef på Volvo Personvagnar.

Volvo IT tillhandahåller konsulter som arbetar med bland annat projektledning, systemutveckling och teknisk IT-support inom Volvo Personvagnar.

Fordägda Volvo Personvagnar är Volvo IT:s största kund utanför Volvokoncernen.

2005-12-15

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann-Louise Öhrn, informationschef, Volvo IT
Tel 031-661088, 0708-667088, ann-louise.ohrn@volvo.com

Download