Volvo Aero i miljardkontrakt med GE om delar till världens största flygmotor

Volvo Aero i Trollhättan kommer att tillverka delar till världens största flygmotor, GE90-115B, som är motorn i Boeing 777-200LR och 777-300ER.
Enligt ett nytt avtal med General Electric kommer Volvo Aero att få tillverka komponenter till GE90-115B för ett beräknat ordervärde på ungefär 2 miljarder kronor under den närmaste tioårsperioden.

Enligt ett kontrakt, ett så kallat Long Term Agreement, kommer Volvo Aero under 2006 att starta produktion av flera komponenter till motorn GE90-115B.

Det handlar om tre komponenter som ligger inom Volvo Aeros fokuserade specialisering:

· Fan Hub Frame, främre motorupphängningen, ger synergier med motsvarande komponent i General Electrics kommande GEnx där Volvo Aero har utvecklingsansvar. Komponenten kommer att tillverkas i Trollhättan.

· Low Pressure Turbine Case, lågtrycksturbinhus, en komponent där Volvo Aero redan har en stor marknadsandel. Nu stärks denna position ytterligare. Tillverkningen ska ske i Trollhättan.

· Turbine Rear Frame, bakre motorupphängningen, som även den ger synergier med motsvarande komponent i General Electrics kommande motor GEnx. Denna tillverkning kommer att ske i Kongsberg.

Volvo Aero är genom sitt bolag Volvo Aero Norge redan programdelägare och leverantör av bland annat axlar till motorn GE90. Det nya avtalet innebär inte att Volvo Aero utökar sin programandel, utan kommer att fungera som ren leverantör av dessa komponenter.

"Detta är en strategiskt viktig affär för Volvo Aero. Boeing 777 är konkurrenskraftigt inom sitt marknadssegment och kommer att vara framgångsrikt under de närmaste 10-15 åren", kommenterar Anders Nilsson, Affärsutvecklingsansvarig på Volvo Aero.

"Vi har de senaste åren gjort en stor satsning på produktionsanläggningarna i både Trollhättan och Kongsberg. Avtalet är en indikation på att vi är konkurrenskraftiga på rena produktionsaffärer", fortsätter han.

22 december 2005

För mer information, vänligen kontakta Stefan Oscarsson, Affärschef, Volvo Aero, 070-674 6277

Bilder på GE90 finns att hämta på Volvo Aeros hemsida
http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/newsmedia/image+bank/news+images/

Download