AB Volvo återköper 500 000 B-aktier och 15 000 A-aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under fredagen den 11 februari förvärvat 500 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 298,50 till 301,50 SEK till en snittkurs av 300,30 SEK samt 15 000 aktier av serie A. Aktierna handlades i intervallet 288,50 till 291,50 SEK till en snittkurs av 290,23 SEK.
AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK.

AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 090 246 aktier av serie A och 24 815 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

2005-02-14

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91