Volvo Aero deltar i en stor satsning på miljövänliga flygmotorer

Volvo Aero får en tongivande roll i ett nystartat EU-projekt som har till syfte att minska såväl buller som bränsleförbrukning och utsläpp från flyget kraftigt i framtiden. Projektet, VITAL, omfattar 53 partner och löper över fyra år, med en total budget på 90 miljoner euro (drygt 800 miljoner kronor), varav 50 miljoner euro (450 miljoner) kommer från EU. Totalt satsar Volvo Aero cirka 85 miljoner kronor på projektet.
VITAL, som står för Environmentally Friendly Aero Engine, ska svara för de teknologiska genombrott som krävs för att möta de mål på lägre bränsleförbrukning och lägre buller som Europas flygbransch satt upp för år 2020. Dessa mål är halverat buller, halverade koldioxidutsläpp samt en minskning av kväveoxidutsläppen med 80 %. Genom projektet ska man åstadkomma både lägre buller (ska minskas med mellan 5 och 8 dB) och 7 % lägre CO2-utsläpp genom minskad bränsleförbrukning. Minskad bränsleförbrukning åstadkoms både genom att motorn i sig blir effektivare, men också genom att man utvecklar komponenter i lättviktsmaterial.

Chalmers deltar i projektet med att utvärdera vilken effekt de olika teknologierna som utvecklas får när de sätts samman i en hel motor.Volvo Aero leder ett delprojekt inom VITAL med 14 europeiska partner som handlar om att utveckla och prova lastbärande strukturer i motorn. Volvo Aero kommer att ta fram ett fläktstativ i plastkompositmaterial och prova detta i en fläktrigg i full storlek.

En viktig partner för Volvo Aero är det svenska kompositforskningsinstitutet SICOMP. Volvo Aero står för konstruktion medan SICOMP kommer att utnyttja sina starka kompetenser inom tillverkningssimulering och skadetålighet.
 
Inom delprojektet strukturer kommer Volvo Aero även att utveckla automationskoncept och ny tillverkningsteknik för titan, som en alternativ väg till lättare komponenter. Inom detta område samarbetar man med HTU, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

”Vår insats här och det kompetensnätverk vi utvecklar med våra partners gör att vi stärker vår position som det ledande företaget inom flygmotorstrukturer”, säger Anders Sjunnesson, projektledare för Volvo Aeros insats i VITAL.

I ett annat delprojekt inom VITAL arbetar Volvo Aero med konstruktion av motorns kompressor. Här använder man sig av kompetens från företagets militära sida för att utveckla en högpresterande kommersiell motors lågtryckskompressor. En viktig partner för Volvo Aero i detta delprojekt är FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, där kompressorn kommer att provas.

Volvo Aeros dotterbolag i Kongsberg, Volvo Aero Norge (VAN), deltar i ytterligare ett annat av delprojekten i VITAL, nämligen med att ta fram teknologi för styvare motoraxel, vilket behövs för framtidens större fläktvridmoment.

Volvo Aeros totala del i projektet är 8,4 miljoner euro (varav 4,2 miljoner euro från EU). Sveriges totala del i projektet är 10 miljoner euro (varav 5,4 från EU). Volvo Aero Norges budget är 1 065 miljoner euro, med ett EU-bidrag på 0,54 miljoner euro.

VITAL startades officiellt vid en ceremoni i Paris den 18 januari 2005.
VITAL siktar på att ta fram teknologier för att möta branschens miljömål år 2020. På Volvo Aero ser man dock stora möjligheter att delresultat och koncept studerade i VITAL kan finna en väg in i motorerna till nästa generation kortdistansplan, dvs efterträdarna till dagens Boeing 737 och Airbus A320.

2005-02-15

För ytterligare information, kontakta:

Volvo Aero
Anders Sjunnesson 0520-93577, Robert Lundberg, 070-5775375

Volvo Aero Norge
Jan-Erik Torjusen +47 32 289482

Chalmers
Tomas Grönstedt, 031 7721409

HTU
Per Nylén, 0520 47 50 61

SICOMP
Anders Holmberg 0911 74408

FOI
Bengt Hultqvist, 08 55 50 4339