Volvo säljer fastigheter till Sveafastigheter

Volvo Financial Services har via Volvokoncernens fastighetsbolag, Danafjord AB, ingått en överenskommelse med ett dotterbolag till Sveafastigheter om försäljning av två helägda bolag som äger fastigheter i Torslanda och Kalmar.
Överenskommelsen har ingåtts med AEVS Alfa AB, ett dotterbolag till Sveafastigheter, och omfattar samtliga aktier i de två bolag som äger fastigheterna i Torslanda och Kalmar. Bolagen äger fastigheter till ett värde av cirka 515 MSEK. Försäljningen beräknas vara genomförd under första halvan av mars och ger en reavinst på cirka 190 MSEK för Volvo Financial Services.

Fastigheten i Kalmar, totalt omfattande byggnader om 62 500 kvadratmeter, tjänade tidigare som bilfabrik men har gjorts om till en teknikpark. Egendomen i Torslanda inrymmer kontor om 52 000 kvadratmeter och ett parkeringshus om 57 000 kvadratmeter. De försålda fastigheterna har inget strategisk värde för Volvo och nyttjas heller inte av några bolag inom Volvokoncernen.

2005-02-22

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49
Fredrik Brunell, +46 31 66 11 91 or +46 705 59 10 91