Utfrågningen om Volvo-lastbilen avslutad vid Mont Blanc-rättegången i Bonneville

Den del av rättegången som behandlar Volvo Lastvagnars eventuella inblandning i Mont Blanc-olyckan har nu avslutats i franska Bonneville.
“Den teori som presenterats av experten Vigier är fullständigt motsägelsefull och  stämmer inte alls överens med varken fakta eller gjorda observationer ”, säger Lars Lidman, chefsjurist på Volvo Lastvagnar. “Vi är övertygade om att orsaken till branden är ett oljeläckage och inte ett konstruktions- eller tillverkningsfel”, fortsätter han.

Utfrågningen kring den Volvo-lastbil som var inblandad i den tragiska olyckan den 24 mars 1999 avslutades häromdagen med ett slutanförande av Lars Lidman.

“Vi på Volvo Lastvagnar sänder våra varmaste tankar till de som förlorade sina familjemedlemmar och vi beklagar djupt att det var en Volvo-lastbil som var inblandad i branden”, sa Lars Lidman.

“Efter att ha noggrant jämfört de två olika teorier om hur branden kan ha uppstått är det helt uppenbart att den sk cigarettfimps-teorin, som presenterats av Vigier, är fullständigt motsägesfull och inte alls stämmer överens med varken fakta eller gjorda observationer i tunneln och en luftfilterbrand kan därför uteslutas. Vi är övertygade om att det var ett oljeläckage som orsakade branden.”

Volvos tekniker har i rätten klarlagt att de produktförändringar, som har gjorts i senare lastbilsmodeller av Volvo FH12, inte har något samband med olyckan i Mont Blanc-tunneln. Det handlar i stället om ett normalt förbättringsarbete för att ytterligare höja  kvaliteten och säkerheten i fordonen.

“Vi gör mer än 700 ändringar i våra motorer varje år för att ytterligare förbättra såväl prestanda som egenskaper, framför allt när det gäller bränsleförbrukning och miljöaspekter,” berättade Olof Hägglund, teknisk rådgivare åt chefsjuristen vid Volvo Lastvagnar, för rätten i Bonneville.

“De förändringar  som Vigier har nämnt under rättegången är inte på något sätt en konsekvens av Mont Blanc-olyckan. Dessutom infördes dessa ändringar vid olika tidpunkter – några till och med före olyckan.”

Anklagelser om att företaget har undanhållt information från de undersöknade experterna har konsekvent avfärdats av Volvo Lastvagnars franske jurist Pierre Bechman.

“Vigier har fått svar på alla frågor han har ställt”, fastslog Pierre Bechmann.

“Han har också vid fyra tillfällen blivit inbjuden till Volvo Lastvagnars huvudkontor i Sverige för att få full tillgång till alla dokument och relevant information.”

Lars Lidman sammanfattade utfrågningen av Volvo Lastvagnar:

“Vi är övertygade om att rättegången kommer att klarlägga omständigheterna kring olyckan och vi kommer även fortsättningsvis att göra allt för att stödja rätten i detta arbete”.


2005-02-23

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, tfn 031-663908 eller 0708-36 39 08