Lastbilsleveranser januari 2005

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag ökade under januari i år med 30 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 80 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 14 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 31 % under perioden.
Under de senaste 12 månaderna var orderingången för koncernens lastbilsverksamhet 36 % högre jämfört med föregående år. I Europa ökade den med 11 % medan den ökade med 86 % i Nordamerika.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2005

2004

 

Europa

7 834

6 987

12%

    Västra Europa

7 368

6 472

14%

    Östra Europa

466

515

-10%

Nordamerika

4 877

2 809

74%

Sydamerika

715

497

44%

Asien

2 034

1 461

39%

    Mellanöstern

1 824

1 273

43%

    Övriga Asien

210

188

12%

Övriga marknader

409

468

-13%

Totalt Volvokoncernen

15 869

12 222

30%

Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under januari till 7 560 fordon, en ökning med 31 % jämfört med motsvarande period i fjol. Den positiva trenden från slutet av förra året fortsatte i början av 2005. Efterfrågan på tunga lastbilar i Nordamerika fortsatte att vara mycket stark, främst på grund av ökande transporter och transportörernas behov av att förnya sina fordonsflottor.

I jämförelse med samma period föregående år ökade leveranserna 12 % i Sydamerika och 46 % i Asien, inklusive Mellanöstern.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2005

2004

 

Europa

2 961

2 638

12%

    Västra Europa

2 753

2 387

15%

    Östra Europa

208

251

-17%

Nordamerika

2 487

1 458

71%

Sydamerika

511

455

12%

Asien

1 450

994

46%

    Mellanöstern

1 261

821

54%

    Övriga Asien

189

173

9%

Övriga marknader

151

224

-33%

Totalt Volvo Lastvagnar

7 560

5 769

31%

Mack

Leveranserna för Mack i januari uppgick till totalt 2 598 lastbilar, en uppgång med 80 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranssiffrorna fortsätter att spegla den mycket höga efterfrågan i Nordamerika, särskilt inom anläggningsdelen där Mack är marknadsledande. I januari, som normalt är en månad med något lägre aktivitet inom Mack´s kärnsegment, mer än fördubblades orderingången jämfört med motsvarande period i fjol.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2005

2004

 

Nordamerika

2 372

1 334

78%

Sydamerika

170

26

554%

Asien

20

15

33%

    Mellanöstern

18

15

20%

    Övriga Asien

2

 

-

Övriga marknader

36

65

-45%

Totalt Mack

2 598

1 440

80%


Renault Trucks

Leveranserna under januari uppgick till totalt 5 711 lastbilar, en uppgång med 14 % jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av lätta lastbilar ökade 26 % och inom segmentet för medeltunga lastbilar (Renault Midlum) var ökningen 16 %. Försäljningen av tunga lastbilar steg 6 % med stöd av Renault Premium. Den nya Renault Magnum lanserades i början av februari.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2005

2004

 

Europa

4 873

4 349

12%

    Västra Europa

4 615

4 085

13%

    Östra Europa

258

264

-2%

Nordamerika

18

17

6%

Sydamerika

34

16

113%

Asien

564

452

25%

    Mellanöstern

545

437

25%

    Övriga Asien

19

15

27%

Övriga marknader

222

179

24%

Totalt Renault Trucks

5 711

5 013

14%2005-02-23

För ytterligare information, kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08,  0708-36 39 08
Investor Relations:
Fredrik Brunell, AB Volvo, 031-66 11 91