Rekordår för Volvo Lastvagnar

År 2004 blev det bästa året hittills i Volvo Lastvagnars historia. Leveranserna ökade med 29 procent till en rekordnivå på 97 264 (75 312). Efterfrågan på tunga lastbilar var stark på alla de större marknaderna i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

”Jag är mycket nöjd med årets resultat och vi ser att behovet av transporter kommer att vara fortsatt starkt under 2005. Prognoserna för både Europa och Nordamerika pekar på en positiv utveckling under det kommande året”, säger Staffan Jufors, vd för Volvo Lastvagnar.

Liksom de två föregående åren, fortsatte efterfrågan på tunga lastbilar att öka i Europa. Totalmarknaden ökade med 12 procent och uppgick till 256 000 fordon (228 000). I västra Europa ökade marknaderna i Tyskland, Frankrike och Spanien med 17 procent, 5 procent respektive 8 procent. Försäljningen i östra Europa ökade med hela 29 procent och behovet av transporter förväntas även i fortsättningen att öka då handeln mellan öst- och västeuropa blir alltmer omfattande. Ekonomin i de nya EU-medlemmarna i östra Europa fortsatte växa och betydande ökningar på lastbilsmarknaden noterades för Polen som växte med 58 procent.

I Nordamerika var efterfrågan på tunga lastbilar mycket stark. Totalmarknaden ökade med 42 procent och nådde 255 000 fordon (179 000), främst på grund av ökande transporter och transportörernas behov av att förnya sina vagnparker. Försäljningen av Volvolastbilar (klass 8) ökade markant under året och leveranserna uppgick till 26 035 (17 160) vilket var en ökning med 52 procent.

International Division gjorde sitt hittills bästa år med en stark utveckling och totalt levererades 26 304 enheter (18 379) vilket var en ökning med 43 procent. På den iranska marknaden ökade försäljningen med hela 83 procent till 9 979 fordon (5 463). Den brasilianska marknaden för tunga lastbilar var stark och ökade med 34 procent till 48 500 fordon (36 100) under 2004. Volvo Lastvagnar levererade 6 636 fordon (+34%).

Bilaga: Leveranser per region
 

 

2005-02-10

För ytterligare information, vänligen kontakta Tommy Kohle, Volvo Lastvagnar, tfn 031-66 65 17 eller 0706 -76 65 17