Ny teknik som revolutionerar båtlivet

Volvo Penta lanserar nu ett helt nytt framdrivningssystem för båtar - Volvo Penta IPS (Inboard Performance System)
penta_ips.jpg
Det nya systemet gör båtarna snabbare, starkare, tystare, renare och lika enkla att manövrera som en vanlig personbil.

Lite förenklat kan det nya systemet beskrivas som att propellrarna vänts i båtens färdriktning. Volvo Penta har placerat dragande och motroterande propellrar genom skrovets botten, vilket ger båten avsevärt bättre egenskaper än vad traditionella axelinstallationer ger.

Tack vare den högre effektiviteten ger det nya IPS-systemet, enligt Volvo Pentas beräkningar, följande förbättringar i jämförelse med båtar utrustade med axelinstallationer:

* 20 procent snabbare
* 30 procent bränslesnålare
* 15 procent bättre acceleration
* 50 procent lägre ljudnivåer och vibrationer
* 75 procent snabbare installation
* Dramatiskt enklare manövrering

"Under utvecklingsarbetet och våra fortlöpande tester har systemet gång på gång överträffat våra förväntningar. Båtens egenskaper lyfts till helt nya nivåer jämfört med tidigare", säger Volvo Pentas VD Göran Gummeson.

Världens stora båttillverkare har på nära håll kunnat följa utvecklingsarbetet av Volvo Penta IPS och även givits tillfälle att regelbundet testa prototyper i båt.

Reaktionerna har varit samstämmigt positiva och de flesta av världens mest kända båttillverkare kommer i år att lansera båtmodeller utrustade med Volvo Penta IPS.

De första båtarna visas i samband med vinterns internationella båtmässor i London, Düsseldorf och Miami, men även i Göteborg och i Stockholm.

Volvo Penta IPS kommer att innebära en lika genomgripande förändring av båtlivet som en annan viktig innovation av Volvo Penta, Aqumaticdrevet, som lanserades i slutet av 1950-talet.

"Volvo Penta IPS kommer dock inte att konkurrera med motorer i drevutförande, utan vi inriktar
oss på att erövra andelar av marknaden för traditionella axelinstallationer", säger Göran Gummeson.

Denna typ av axelinstallationer har inneburit klara begränsningar vad avser båtens prestanda, komfort, manöverbarhet och miljöegenskaper.

Volvo Penta IPS lanseras nu i två utförande, IPS 400 och IPS 500, och de är baserade på Volvo Pentas egentutvecklade dieselmotorer D6-310 och D6-370. Systemet i dessa effektklasser lämpar sig för båtar i storleksklassen 35-50 fot.

Ytterligare pressmaterial om Volvo Penta IPS finns tillgängligt på www.volvopenta.se

2005-01-10

För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Edenborg, AB Volvo Penta,
tel: 031-668311, E-mail:
mats.edenborg@volvo.com