Volvo Lastvagnar frikänns i rättegången kring Mont Blanc katastrofen

Volvo Lastvagnar frikändes idag vid brottmålsprocessen kring branden i Mont Blanc tunneln 1999.
Volvo Lastvagnar har deltagit i den tre månader långa rättegången, som startade den 31 januari i år, som en av 16 anklagade för den tragiska branden i Mont Blanc tunneln då 39 människor omkom. Företaget har gjort allt för att stödja undersökningen och härigenom finna förklaringen till varför olyckan kunde inträffa. I åklagarens slutplädering krävde han att rätten skulle frikänna Volvo Lastvagnar och dagens dom är helt i linje med denna begäran. "Vi är nöjda med utgången av rättegången och vi är inte förvånade med tanke på vad som framkommit under rättegången", sa Lars Lidman, chefjurist vid Volvo Lastvagnar. "Frikännandet innebär att den straffrättsliga delen nu är avslutad för Volvo Lastvagnar. Domslutet stärker också vår position i den kommande civila processen, då ansvarsfrågan om skadestånd kommer att behandlas". "Rättegången har varit rättvis och genomförts med största noggrannhet och respekt för samtliga inblandade parter. Vi hoppas och tror också att rättsprocessen har hjälpt offrens anhöriga i sin svåra sorgeprocess. Det är vår fasta övertygelse att lärdomarna från de genomförda undersökningarna bidrar till ökad säkerhet, i syfte att förhindra att en tragedi av detta slag inträffar igen. 2005-07-27 För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Claeson tel 031-66 39 08 eller 0708 - 36 39 08

Download