Volvo Aero tecknar underhållsavtal med spanska UBE Chemical Europe

Volvo Aero har tecknat ett långsiktigt underhållsavtal med UBE Chemical Europe S.A. i Castellón, Spanien. Avtalet innebär att Volvo Aero tillhandahåller allt planerat och oplanerat underhåll för UBE:s LM1600-gasturbin under en hel underhållscykel, vilket motsvarar en period på ungefär sju år.

UBE Chemical Europe S.A. använder LM1600-gasturbinen för att försörja sin kemikaliefabrik i Castellón med värme och elkraft. Volvo Aero har underhållit LM1600-gasturbinen för UBE i ett antal år, men inte som förstahandsleverantör. Detta avtal markerar Volvo Aeros nya roll som förstahandsleverantör i Spanien.

”Vi är redan förstahandsleverantörer åt ett flertal LM1600-kunder på andra håll i Europa och vi ser verkligen fram emot att förse UBE i Spanien med direkt underhåll,” säger Simon Raymond, försäljningschef inom Volvo Aeros produktområde Engine Services.

Underhållet koordineras via Volvo Aeros servicecenter i Zaragoza, Spanien, med stöd från Engine Services på Volvo Aero i Trollhättan.

”Vi lägger stor kraft på att bygga vidare på vårt goda rykte som en kapabel och pålitlig underhållsleverantör,” säger Simon Raymond. ”UBE efterfrågar en låg livscykelkostnad, men de vill också ha ett kraftverk med hög pålitlighet och tillgänglighet. Dessa krav har de gemensamt med alla kunder och de var viktiga faktorer vid valet av Volvo Aero.”

Avtalet ligger inom ramen för Volvo Aeros planerade årsvolym och leder därför inte till några nyanställningar.

2005-06-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Simon Raymond, Volvo Aero Corporation - Engine Services, tfn: 0520-94405