Miljövänlig motorkomponent visas upp på flygutställningen Paris Air Show

På den internationella flygutställningen i Paris kommer Volvo Aero att ställa ut bakre turbinstativet till den europeiska forskningsmotorn CLEAN som framgångsrikt testats i motorprov. Det bakre turbinstativet är ritat, utvecklat och tillverkat av Volvo Aero.
Utöver det bakre turbinstativet har Volvo Aero varit ansvarigt för lågtrycksturbinen och sammansättningen av den kompletta CLEAN-motorn. Det bakre turbinstativet har utvecklats för att stå emot högre temperaturer än dagens motorer. Under motorprovningen som ägde rum i vintras, fungerade komponenterna från Volvo Aero utmärkt och CLEAN-motorn nådde alla mål beträffande prestanda och emissioner.

Fakta om CLEAN:
CLEAN är en del av EEFAE-projektet (Efficient and Environmentally Friendly Aero Engine), ett EU-projekt med en budget på mer än 100 miljoner euro. Nästan alla stora europeiska flygmotortillverkare är inblandade i projektet. Det europeiska EEFAE motorteknologiprogrammet startade i mars 2000. Syftet är att utveckla forskningsmotorerna ANTLE (Affordable Near Term Low Emission) och CLEAN (Component validator for environmentally friendly aero engine). Målet för ANTLE-projektet har varit att reducera koldioxidutsläppen med 10 procent och kväveoxidutsläppen med 60 procent. Målet för CLEAN är mer långsiktigt. Det ska leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent och av kväveoxidutsläppen med 80 procent till år 2020.

2005-06-11


För mer information, kontakta Robert Lundberg, 070-5775375.
Tel Volvo Aeros monter, D15 i hall 2A : +33 1
41 69 25 57.