Lastbilsleveranser januari-april 2005

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med april i år ökat med 22 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 57 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 11 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 23 % under perioden.
De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med april i år ökat med 22 % jämfört med motsvarande period förra året.
Leveranserna från Mack ökade med 57 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 11 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 23 % under perioden.


Under de senaste 12 månaderna var orderingången för koncernens lastbilsverksamhet 17 % högre jämfört med föregående år. I Europa minskade den med 3 % medan den ökade med 47 % i Nordamerika.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2005

2004

 

Europa

35 807

33 883

6%

    Västra Europa

32 174

30 508

5%

    Östra Europa

3 633

3 375

8%

Nordamerika

20 438

13 572

51%

Sydamerika

3 415

2 590

32%

Asien

9 437

6 595

43%

    Mellanöstern

8 144

5 313

53%

    Övriga Asien

1 293

1 282

1%

Övriga marknader

2 669

2 113

26%

Totalt Volvokoncernen

71 766

58 753

22%


Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-april till 34 990 fordon, en ökning med 23 % jämfört med motsvarande period i fjol.

I Europa steg leveranserna med 6 %, medan Asien och Sydamerika noterade en ökning med 49 respektive 15 %. Den enskilt största ökningen svarade Nordamerika för. Under perioden levererades 10 044 fordon, vilket är 48 % fler fordon än i fjol.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2005

2004

 

Europa

14 769

13 991

6%

    Västra Europa

12 875

12 154

6%

    Östra Europa

1 894

1 837

3%

Nordamerika

10 044

6 809

48%

Sydamerika

2 562

2 219

15%

Asien

6 666

4 475

49%

    Mellanöstern

5 486

3 299

66%

    Övriga Asien

1 180

1 176

0%

Övriga marknader

949

1 003

-5%

Totalt Volvo Lastvagnar

34 990

28 497

23%


Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med april till totalt 11 319 lastbilar, en uppgång med 57 % jämfört med motsvarande period föregående år. I Nordamerika fortsätter den starka efterfrågan på tunga lastbilar. En viss avmattning vad gäller orderläget har dock noterats från de historiskt höga nivåerna tidigare i år, i samband med att tillgänglig produktionskapacitet inom industrin har fyllts upp för 2005. Ett stort intresse från kunderna för Mack´s anläggnings- och avfallslastbilar har lett till beslut om att införa ett andra skift vid fabriken i Macungie, Pennsylvania.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2005

2004

 

Nordamerika

10 287

6 682

54%

Sydamerika

633

210

201%

Asien

99

17

482%

    Mellanöstern

97

17

471%

    Övriga Asien

2

 

-

Övriga marknader

300

316

-5%

Totalt Mack

11 319

7 225

57%

Renault Trucks
Leveranserna till och med april uppgick till totalt 25 457 lastbilar, en uppgång med 11 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den största ökningen svarade den internationella verksamheten för. Leveranserna i Frankrike och Spanien steg med 11 % i respektive land.

Renault Kerax noterade den största ökningen bland lastbilsmodellerna (+29 %).

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2005

2004

 

Europa

21 038

19 892

6%

    Västra Europa

19 299

18 354

5%

    Östra Europa

1 739

1 538

13%

Nordamerika

107

81

32%

Sydamerika

220

161

37%

Asien

2 672

2 103

27%

    Mellanöstern

2 561

1 997

28%

    Övriga Asien

111

106

5%

Övriga marknader

1 420

794

79%

Totalt Renault Trucks

25 457

23 031

11%

2005-05-19


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08,  0708-36 39 08

Investor Relations:
Fredrik Brunell, AB Volvo, 031-66 11 91